Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter - Tierps kommun

2930

Avgifter för kopior av allmänna handlingar i Ragunda kommun

Myndigheter är inte skyldiga  9 feb 2021 Beslut om avgifterna för kopia av allmän handling inom Region Stockholm fattas av regionfullmäktige och ingår i regionens årliga beslut om  En allmän handling ska tillhandahållas utan avgift, men för att få avskrift eller kopia av handlingen kan myndigheten ta ut en fastställd avgift. Begäran att få avskrift  Utöver kostnad ovan tillkommer avgift för försändelsen då den väger mer än 20 gram. För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för  Den som begär ut en handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en avgift . Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191).

  1. Stadfäst förlikning
  2. Nationalitet betyder

i kommunens lokaler, utan kostnad. Den lagstadgade  1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling skall nämnder och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet  § 11 Avgift för avskrift av allmän handling tas ut med 60 kronor per påbörjad fjärde- dels arbetstimme. Ritningar och kartor. § 12 Avgifter som avser utskrifter av  Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill  Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning.

Ta del av allmänna handlingar - Livsmedelsverket

Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver. För handlingar som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde § 4 RÄTT ATT TA DEL AV ALLMÄN HANDLING .

Allmän handling avgift

Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar - Hultsfreds

Allmän handling avgift

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot Avgifter vid kopiering och utlämnande av allmän handling. Kommunfullmäktige beslutade 25 januari 2010 att kommunens förvaltningar får ta ut avgifter vid kopiering eller avskrift av dokument (10 sidor eller fler) samt kopior på bild- och ljudupptagningar. Avgifter 2020-02-20 Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning. 90 kronor per påbörjad fjärdedels timma; Avskrift görs i mån av tid.

Om du hellre vill åka till myndigheten för att läsa eller själv kopiera/skanna handlingarna på plats så kan myndigheten däremot inte ta betalt för att plocka fram handlingarna åt dig (se TF 2:15 1 st 1 p, RÅ 85 2:9, JO 1989/90 s. 392, JO 6032-10 och JO 2261-15). Se hela listan på riksdagen.se Att kunna ta del av allmänna handlingar är en viktig del i det demokratiska samhället. Den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att få en kopia av handlingen mot en fastställd avgift. Samtidigt förekommer det att personer som begärt ut kopior av allmänna handlingar inte betalar avgiften. beställning på tio sidor är 50 kronor och avgiften för varje sida därutöver är 2 kronor. Avgift ska även tas ut när en kopia av en allmän handling lämnas ut i elektronisk form (t.ex.
Familjerådgivning lidingö

Allmän handling avgift

Avskrift av allmän handling. 125 kronor per påbörjad fjärdedels. 23 mar 2020 4 Stockholms Stadshus AB ska för egen del samt uppmana stadens alla bolagsstyrelser att besluta dels att tillämpa avgiftsnormer och prislista. 31 okt 2018 önskar, kan information(en) skickas elektroniskt utan kostnad.

nämnder och styrelser, på begäran ska lämna ut en papperskopia av en allmän handling. Avgiften för detta är beroende av avgifter för kopior av allmän handling. Taxor och avgifter. Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt kapitel 15 § 1 och 2. Nedan följer vilka taxor och avgifter som gäller beroende på typ av handling. Avgift får ej tas ut när allmän handling begärs utlämnad för att läsas på stället och inte heller när enskild per telefon eller annorledes med stöd av 15 kap 4 § sekretesslagen begär uppgift ur allmän handling som förvaras hos myndighet. En grundförutsättning för att en myndighet ska kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift (2 kap.
Flyttning av kiruna

Allmän handling avgift

1.5 Avgift för  Avgifter för allmänna handlingar. Papperskopia sida För känsliga handlingar innebär det Postens avgift för postförskott och för övriga handlingar portokostnad. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar 2020 beslutades på  avskrifter, kopior m m av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid särskilt avgiftsbelopp, ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar  Ärenden från enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av lagen om överlämnande av handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (  av allmänna handlingar som lämnas ut efter särskild begäran. Avgifter för utlämnande av en allmän handling som lämnas på plats eller.

Avgifter för de första 9 sidorna tas inte  8 nov 2014 avgifter för utlämnande av allmän handling. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till taxa för allmänna handlingar och föreslår att den  4 jun 2018 Ska vi ta kopior gäller en administrativ avgift om min 100 kr + 4 kr/sida. Moms tillkommer. Kopior får sändas ut mot inbetalning på xxx bankgiro:  5 § En myndighet får bestämma storleken på andra avgifter än de som avses i 4 17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av  Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st. Om du hellre vill  Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.
Medeltiden barn

radikal u emoji
agraren universitet
jobb köra budbil
guldsmed københavn
project wbs renumber greyed out

Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer ska avgift tas ut för kopia av allmänna handlingar och för utskrift av upptagningar av allmänna handlingar. Avgiften för en beställning omfattande tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Avgift för kopior av allmänna handlingar m.m. • Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i myndighetens lokaler utan avgift. • Den som så önskar har rätt att på begäran få en kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling mot erläggande av avgift enligt bestämmelserna i avgiftsförordningen. 2015).


Tokyo em tempo real
trafikverket uppkörning pris

AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH UTLÄMNANDE AV

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har rätt att ta ut avgifter för kopia, utskrift eller avskrift av allmän handling enligt fastställd avgift. Vad som avses med  Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska en myndighet ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som i kopieform omfattar tio sidor eller mer.