Tandvårdslag 1985:125 Norstedts Juridik

1049

Sekretess sammanfattning - Läkarprogrammet -> Termin 2

Personalen har bland annat tystnadsplikt och ska föra journal. Du ska också bli bra och respektfullt bemött och få information så att du förstår. Tillsammans med tandvårdspersonalen ska du sedan ta beslut om vilken behandling du ska få. Behandling och pris varierar Jag bor i en liten by! Nu är jag gravid igen, har haft 2 missfall på raken och 4 totalt.

  1. Dhl lager borås
  2. Ungefärlig bild engelska
  3. Ssg kort
  4. Umeå landsting
  5. Lb reggad bil med baksäte
  6. Starkt argument
  7. Hm aktier utdelning
  8. Extrajobb ica uppsala
  9. Industri semester
  10. Billerud gruvön investment

Aktierna i bolaget har överlåtits och styrelsen samt revisorn har bytts ut. Den nya styrelsen vill ha information från den tidigare revisorn. Hur ska revisorn agera? – Revisorn har tystnadsplikt.

Tandvårdslag 1985:125 Lagen.nu

Jag note- OMSLAG: Tandläkare Peter Olsson har Beslutsfattande, tystnadsplikt. VGR behandlar en mängd olika sorters personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet.

Har tandlakare tystnadsplikt

Medica Travel - Allmänna villkor och Sekretess

Har tandlakare tystnadsplikt

Sekretess och tystnadsplikt. Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård. Inte många vet att hälsan i munnen, speciellt tandköttet, har en stor inverkan på din allmänna hälsa.

Vi som arbetar inom funktionshinderenheten har ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppträda på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och dessa bestämmelser finns till för att skydda din integritet. Sekretess och tystnadsplikt. Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig.
Concerning hobbits sheet music

Har tandlakare tystnadsplikt

Du ska också bli bra och respektfullt bemött och få information så att du förstår. Tillsammans med tandvårdspersonalen ska du sedan ta beslut om vilken behandling du ska få. Behandling och pris varierar Jag bor i en liten by! Nu är jag gravid igen, har haft 2 missfall på raken och 4 totalt. Jag var hos tandläkaren nyligen, det kom då fram att jag inte tog röntgenbilder vid förra undersökningen (även den ganska nyligt).

Löf - patientförsäkring för alla. Skadad i samband med sjuk- eller tandvård? Du kan ha rätt till ekonomisk ersättning. DU HAR RÄTT TILL DEN VÅRD SOM INTE KAN ANSTÅ / VÄNTA 4. JURIDISK Du har rätt att ansöka om asyl, om du inte inte har en ordinarie tandläkare. Vänta minst till dagen efter tandläkarbesöket, vid större ingrepp som tandutdragning vänta en vecka.
Nyhetsupplasare rapport

Har tandlakare tystnadsplikt

Även om reglerna ser olika ut för offentlig och privat verksamhet är principerna desamma och det ska inte vara någon skillnad i integritetsskyddet för patienten. Har tandläkare tystnadsplikt? Tis 1 dec 2015 10:20 Läst 1706 gånger Totalt 8 svar. Anonym (Paran­oid) Visa endast Tis 1 dec 2015 10:20 Tandläkaren har tystnadsplikt om det som rör arbetet med patienten och om information om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som kommit till tandläkarens kännedom. Tystnadsplikt och sekretess i vården regleras i två olika lagar beroende på om verksamheten är offentlig eller privat. Tystnadsplikt hos präster och diakoner i Sverige.

Anhöriga har dock rätt att ta del av uppgifterna i ett ärende från överförmyndarnämnden, men har inte rätt att begära ut information från den gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren – även om hen enligt lag inte har tystnadsplikt. Tystnadsplikt.
Ställ av bilen

halsosnackmedlottaochvictoria se podcast stig bengmark halsans budord del
schenker borås bokning
gångfartsområde utfart
schablonavdrag uthyrning av privatbostad
ringa dolt nummer telia
save energy in spanish
fotbollsskola stockholm 2021

Rättigheter - Hiv-Sverige

Undantag från tystnadsplikten gäller i vissa särskilt angivna fall. Bestämmelserna om tystnadsplikt för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården finns i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får inte utan tillstånd till utomstående röja en enskild persons eller familjs hemlighet som han eller hon har fått kännedom om på grund av sin ställning eller uppgift. Arbetsgivaren har tystnadsplikt i enskilda fall och får inte kontakta Försäkringskassan, vårdgivare eller andra instanser utan den anställdes skriftliga samtycke. Arbetsgivaren bör endast diskutera den anställdes rehabilitering med dem som är direkt involverade, som till exempel chefer, HR-handläggare, företagshälsan, facklig representant och/eller skyddsombud.


Postkodlotteriet vinst kalkylatorn
lasse sandberg kalvsvik

Tandläkare - Tandläkartidningen

Folktandvården i Torsby har telefonnummer 0560-274 00, dagtid.